Welkom bij Thomas Gallery - Mijn Kunstwereld in Antwerpen

Ontdek mijn wereld bij Thomas Gallery, waar ik in 2016 mijn kunstavontuur begon in de charmante Kloosterstraat te Antwerpen. Sinds 2023 ben ik trots gevestigd op de Oude Koornmarkt nr. 56, waar meer dan 30 exposities hebben plaatsgevonden en waar ik een unieke kunstbeleving creëer.

 

Mijn Unieke Kunstervaring

Ik hecht sterk aan het idee dat kunst een verlengstuk van ons dagelijks leven is. Mijn galerij straalt een ongeziene en huiselijke sfeer uit, zodat jij je niet alleen welkom voelt, maar ook de kunst zelf kan laten schitteren, net als thuis.

 

Ontdek Mijn Expositieprogramma

Geniet van 5 tot 6 solo-exposities per jaar, elk met een nieuw verhaal en een diversiteit aan kunstvormen, waaronder sculpturen, schilderijen en fotografie. Aan de rechterzijde van de galerij vind je bovendien een vaste collectie tentoonstelling.

Link Kalender

 

Mijn Kunstdepot - Een Persoonlijke Ontdekkingsreis

Verken mijn walk-in kunstdepot op -1, een schatkamer vol hedendaagse kunst. Laat mij je leiden door de collectie en ontdek nieuwe en onbekende kunstenaars. Heb je interesse in een specifieke kunstenaar? Ik begeleid je niet alleen door de galerij, maar ook in het kunstdepot. Wellicht kan ik je ook adviseren over hoe het kunstwerk in jouw persoonlijke interieur past.

Link Depot

 

Beleef Kunst op Mijn Manier of met dat Beetje Meer

Naast mijn passie voor kunst ben ik een levensgenieter. Ervaar het zelf tijdens onze maandelijkse wijnbarevenementen, waar live muziek van jazz tot klassiek wordt gespeeld op mijn prachtige vleugelpiano.

Link Event

 

Kalender

Bekijk mijn Gallery kalender voor updates over solo-exposities, wijnbars en andere evenementen. Ontdek kunst op een manier die past bij jouw levensstijl, kantoor of huis.

Ontdek de magie van kunst bij Thomas Gallery - waar mijn kunst leeft en ademt, net als thuis.

Gallery calendar

Art Gallery (EN)

Welcome to Thomas Gallery - My Art World in Antwerp

Explore my world at Thomas Gallery, where I embarked on my art journey in the charming Kloosterstraat in Antwerp in 2016. Since 2023, I proudly established myself at Oude Koornmarkt No. 56, hosting over 30 exhibitions and creating a unique art experience.

 

My Unique Art Experience

I strongly believe in art as an extension of our daily lives. My gallery emanates an unseen and homely atmosphere, making you not only feel welcome but allowing the art itself to shine as it would in your own home.

 

Discover My Exhibition Program

Enjoy 5 to 6 solo exhibitions each year, each with a new narrative and a variety of art forms, including sculptures, paintings, and photography. Additionally, on the right side of the gallery, you'll find a fixed collection exhibition.

Link Gallery calendar

 

My Art Depot - A Personal Journey of Discovery

Explore my walk-in art depot on -1, a treasure trove of contemporary art. Let me guide you through the collection and discover new and unknown artists. If you have an interest in a specific artist, I'll not only guide you through the gallery but also through the art depot. Perhaps I can offer advice on how the artwork fits into your personal interior.

Link Art Depot

Personal Guidance by Me

I'm happy to guide you not only through the gallery but also through the art depot. If you have an interest in a specific artist, I offer personal guidance to enrich your discovery journey.

 

Experience Art On My Way or with a Little More

In addition to my passion for art, I am a bon vivant. Experience it yourself during our monthly wine bar events, where live music from jazz to classical is played on my beautiful grand piano.

Link Event venue

Calendar

Check out my Gallery calendar for updates on solo exhibitions, wine bars, and other events. Discover art in a way that suits your lifestyle, office, or home.

Discover the magic of art at Thomas Gallery - where my art lives and breathes, just like at home.

Link Gallery calendar