Diego Benéitez 25/04 - 16/06 (NL)

Schilder van atmosfeer, licht, lucht en watervlaktes. Het werk van Benéitez is een venster naar de buitenwereld. Zijn vermogen om die magische momenten vast te leggen wanneer de eerste stralen van de zonsopgang verschijnen, of de laatste momenten van licht voor zonsondergang die hij vormgeeft tot een volledig eigentijds landschap, valt op. Om zijn schilderijen te kunnen aanschouwen, moet men spelen met afstanden. Van een afstand lijkt het een volledig abstract werk te zijn: we kunnen de kleurgradatie observeren, de afwisseling van licht en schaduw die een ritme geven dat ons richting geeft en ons oproept om naar de achtergrond van het landschap te gaan. Als we dichterbij komen, beginnen we te zien dat er een horizonlijn is waar bomen, huizen, lantaarnpalen en torens uitgesneden zijn. Vooral die Castiliaanse torens verspreiden zich door het gebied waar Benéitez zich beweegt. En uiteindelijk, al voor het werk, ontdekken we de accenten, die toetsen verf hier en daar handig geplaatst zodat de ogen van de toeschouwer van de ene naar de andere springen en langs die strook reizen die aarde en lucht scheidt. Over het algemeen van vierkant formaat, een van de kenmerken van Diego Benéitez's schilderijen is dat ze de leefruimte groter maken. Zoals we eerder zeiden, zijn ze echte ramen. Aan de andere kant zijn er de tekeningen. Kleiner van formaat en op papier, is de zorgeloze en joviale persoonlijkheid van deze kunstenaar meer evident. De vlek, de penseelstreek of de techniek veranderen, maar niet de essentie of de kwaliteit. Men kan zeggen dat Benéitez gedurfder is in deze sectie, waarin hij spuitbussen en het toevalsfactor opneemt, hij speelt met de achtergrond van het papier en meer contrasterende kleuren. Het resultaat zijn werken vol kracht die, soms, een hoger niveau van abstractie bereiken.

 

Diego Benéitez 25/04 - 16/06 (EN)

 

Painter of atmosphere, light, air and water particles. Benéitez's work is a window to the outside world. His ability to capture those magical moments when the first rays of sunrise appear, or the last moments of light before sunset that he shapes into a totally contemporary landscape, stands out.

In order to contemplate his paintings one must play with distances. From a distance it seems to be a totally abstract work: we can observe the gradation of colours, alternation of lights and shadows that confer a rhythm that directs and calls us to advance towards the background of the landscape.

As we get closer we begin to see that there is a horizon line where trees, houses, lamp posts and towers are cut out. Especially those Castilian towers dot the territory through which Benéitez moves. And finally, already in front of the work, we discover the accents, those touches of paint here and there skilfully placed so that the eyes of the spectator jump from one to another and travel along that strip that separates earth and sky. Generally of square format, one of the characteristics of Diego Benéitez's paintings is that they have the capacity to make the living space bigger. As we said before, they are real windows.

On the other hand there are the drawings. Smaller in size and on paper, this artist's carefree and jovial personality is more evident. The stain, the brushstroke or the technique change, but not the essence or the quality. It can be said that Benéitez is more daring in this section, in which he includes sprays and the factor of chance, he plays with the background of the paper and more contrasting colours. The result is works full of strength that, sometimes, reach a higher level of abstraction.