Voorgaande exposities

 

 

"Power of color" Séverine Loisel"  

NL

Creëren zoals we een schat zouden ontdekken en beschrijven, dat is je innerlijke zelf blootleggen. Dat is jezelf letterlijk op het canvas plaatsen dat je schildert. En dat is precies wat Severine doet.

Kleur werd de kracht in Severine's werk. Tijdens het experimenteren met verschillende onderwerpen, gecombineerde technieken en materialen en door het gebruik van levendige kleuren geeft Severine leven aan een abstracte kunstvorm die haar eigen is. De combinatie van die verschillende elementen en haar artistieke visie vertaalt zich op het doek. Het resultaat is de openbaring van een pure en krachtige interpretatie van de natuur: een unieke uitdrukking van harmonie en evenwicht.

ENG

Invent and describe … To invent as we discover a treasure and to describe it, that is, to expose your inner self, to literally place yourself on the canvas with paint… The coastal light of Britainy bathed the childhood of Séverine. Her grandfather introduced her to painting at an early age: the happiness she felt in experimenting with manipulating and exploring colours is evident in her work. To this day she continues to be inspired by her grandfather’s influence. Her artwork explodes with color and soothes to the soul with captivating images of serenity. Séverine studied graphics and ornamental painting at the Institute Van der Kelen in Brussels; There she enjoyed learning ancestral methods to touch, work and imitate traditional materials. After a period dedicated to the commanded works, she then discovered it both natural and necessary to find her individual expression. Color became the strength in Séverine’s work throughout her experimentation of different subjects: a moving animal, an aquatic world, and landscapes. Abstraction : this is the point at which she departs from traditional figurative work and breaks into an expression which uses colour and form to represent her inner view of nature and its elements.

n this way Severine creates a unique reaction which makes one stop and see nature in its alluring force and beauty. Using combined techniques of applying vivid colour and materials, Severine gives life to an abstract art form that is truly unique to her. The combination of all of these ingredients, mixed with her perspectives and artistic creativity, are then transferred to the canvas. The result is the revelation of a pure and powerful interpretation of nature and an expression of harmony and balance that is unlike any other.

"As times goes by" JORDI SOLER  

NL

De getalenteerde schilder Jordi Soler (Barcelona,1974) studeerde illustratie aan La Llotja (School of Applied Arts).  

Zijn oeuvre valt op door de zeer fijne techniek van realisme met een enigszins subtiele humoristische ondertoon. Solers bijzondere en unieke werken laten niemand onberoerd.

Hic et nunc, ‘Hier en nu’, alludeert op het belang van het verblijven in het hier (ruimte) en nu (tijd). Het is daar dat we werkelijk aanwezig zijn en we contact kunnen maken met onze zintuigen en onszelf kunnen vormen. Daar kunnen we onze gevoelens en de inhoud van onze gedachten waarnemen, zonder eraan vast te houden.

ENG

Talented painter Jordi Soler (Barcelona,1974) studied illustration at La Llotja (School of Applied Arts).

His oeuvre stands out for its very fine technique of realism with a somewhat subtle humorous undertone. Soler’s extraordinary and unique works leave no one indifferent.

Hic et nunc, 'Here and now', alludes to the importance of dwelling in the here (space) and in the now (time). It is there that we are truly present and we are able to connect with our senses and can form ourselves. It is where we can perceive our feelings and the content of our thoughts, without holding on to them.

 

"To be Frank" Frank Van Driel 

Frank van Driel (Leiden, 1966) internationaal bekend om zijn gebruik van ‘Dutch Light’ bij stillevens, portretten en klassieke naakten, introduceert met zijn expositie ’to be frank’ een nieuw genre. Dit genre is ontstaan uit de series gecreëerd tijdens zijn ‘artist in residence’-periode (Italië 2018), waarbij hij de naakten en stillevens op subtiele wijze voor het eerst samenbrengt en gebruikmaakt van ‘straight photography’.

Geïnspireerd door de 17e-eeuwse Vlaamsche en Hollandse meesters creëert Frank van Driel fotokunst waarbij verleden, heden en toekomst met elkaar zijn verweven. Met zijn expositie ‘to be frank’ toont van Driel waar hij voor staat: 'If you always do what you've always done, you'll always get what you've always got’ (Henri Ford). Van Driel maakt gebruik van storytelling, waardoor je als toeschouwer inzicht krijgt in zijn belevingswereld.

Het autonome werk van Frank van Driel is gepresenteerd in musea - zowel in Nederland als in het buitenland op kunstbeurzen zoals KunstRAI, PAN Amsterdam, Rotterdam Contemporary en TEFAF Maastricht. Zijn werk is internationaal bekroond en maakt deel uit van privé- en bedrijfscollecties. Alle werken zijn individueel gesigneerd en genummerd en altijd voorzien van certificaat van authenticiteit.

ENG

 

Frank van Driel (Leiden, 1966), internationally known for his use of 'Dutch Light' in still lifes, portraits and classic nudes, introduces a new genre with his exhibition 'to be frank'. This genre originates from the series created during his ‘artist-in-residence’ period (Italy 2018), where he combines nudes and still lifes in a subtle way for the first time using 'straight photography’.

Inspired by 17th century Flemish and Dutch masters, Frank van Driel creates photographic art where past, present and future are intertwined. With his exhibition 'to be frank' van Driel shows what he stands for: 'If you always do what you've always done, you'll always get what you've always got' (Henri Ford). Van Driel uses storytelling, which gives the viewer insight into his world of experience.

The autonomous work of Frank van Driel has been presented in museums both in the Netherlands and abroad at art fairs such as KunstRAI, PAN Amsterdam, Rotterdam Contemporary and TEFAF Maastricht. His work has received international awards and is part of private and corporate collections. All works are individually signed and numbered and always accompanied by a certificate of authenticity.

 

"Rhapsody in Color" Leen Somers & Pim de Jongh

Exhibition Rhapsody in Color

 

Thomas Gallery Presenteert Leen Somers & Pim de Jong

Hun tentoongestelde werken zijn een rapsodie in kleur die qua contrasterende elementen

een eenheid vormen. Kleur, Muziek, Beweging en Emotie a Rhapsody

 

Leen Somers volgde verschillende opleidingen in België en Nederland, waaronder decoratief tekenen, kunstgeschiedenis, grafiek en beeldhouwen.

Ze exposeerde o.a. in België, Nederland en Frankrijk.

In tegenstelling tot haar schilderijen zijn haar tekeningen dynamisch en vol beweging. Door haar arcering kleur op kleur aan te brengen bereikt ze een intensiteit, een warmte en een diepte die kan evenaren met olie en acryl.

 

Ze werkt steeds vanuit haar gevoel en laat zich inspireren door de ontelbare briljante kleuren van de Algarve en de Côte d’Azur.

Ze is een zeer diverse artieste die steeds blijft experimenteren met technieken , kleuren  en vormen.

Pim schildert in een tempo dat wordt gedreven door de invloeden van Jazz. Soms staat de basis er in twee of drie "takes" op. Krachtig en verrassend. "Ik zoek bewust de drive, de groove en de funk in mijn kleurgebruik", zegt pim. Creatie is de vrijheid en schilderen is voor hem de uitdaging.

Zuid Frankrijk, waar Pim al 30 jaar woont, heeft voor hem een scala aan creatieve mogelijkheden en potentieel geopend. "Het ruikt zelfs heerlijker in Frankrijk". Het werk van Pim de Jongh ontwapent meteen. Zijn schilderijen zijn vindingrijk en aanstekelijk.

 

Graaf van Egmontstraat 41- 2000 Antwerpen . Thomas Gallery Art point Hotel FranQ: www.hotelfranq.com 

 

Thomas de Marsay!

Voor mijn 7-jarig bestaan en nieuwe Art Gallery Thomas Gallery aan de Graaf van Egmontstraat 41 laat ik een kunstenaar Thomas de Marsay, een kunstenaar waar ik gewoonweg vrolijk van word terug komen.

Soms moet het gewoon niet meer zijn! Naast zijn techniek ben ik zelf smoorverliefd op zijn thematiek.

December 2019 kwam zijn eerste expositie “Look Back with Love” in mijn Gallery!

We komen uit een zeer woelige periode en ik heb wat te vieren! Laten we het doen met Look Back with Love en misschien wel Mondaine.

 

Deze tentoonstelling is een blik op bepaalde dingen waar Thomas de Marsay & Thomas G van houden: klassieke films, mode, muziek en het leven tussen de jaren 30 en 80 van de vorige eeuw.

Modellen met ontwerpen van Balenciaga of Christian Dior, gala-avonden en feesten met een lang verloren elegantie.

Alle werken zijn beïnvloed door de oude en moderne meesters zoals Rubens, Velázquez, Frans Hals, Fortuny, Boldini of Lucian Freud.

Thomas de Marsay, geboren in Jaén - Andalusië - Spanje, woont en werkt momenteel in Sitges, een kustplaats in de buurt van Barcelona.

Artistiek opgeleid in Barcelona, Madrid en Parijs, voornamelijk in teken- en schilderacademies, en door het kopiëren van oude meesters in het Prado en het Louvre. Uit liefde voor de schilderkunst en met het doel de technieken van de oude meesters na te bootsen, bereidt hij zelf zijn canvas voor alsook het hout waarop hij schildert, soms zelfs ook zijn kleuren.

Zijn werk is getoond in galeries en op kunstbeurzen in Barcelona, Madrid, Parijs, Londen, Milaan, New York en Los Angeles

en nu "voor de 2de maal in Thomas Gallery "!

Hans Withoos!

 

 

Beste Think Jazzy Gasten, Cultuurliefhebbers en Levensgenieters!

Flehite Museum Amersfoort

Degenen die Think Jazzy Gallery al even volgen hebben alvast gehoord van Hans Withoos!
Met enige fierheid mag ik zeggen dat dit toch één van onze best lopende exposities was en dat niet alleen maar ook dat zijn marktwaarde intussen met 10 tot 15% gestegen is!

Voor degenen die hem nog niet kennen, hierbij een klein beetje uitleg over zijn fotografische werken en de Expositie: Withoos Meets Withoos II

In 2018 bracht ik Hans Withoos voor het eerst naar Think Jazzy Gallery. In deze nieuwe spraakmakende expo kwamen 2 werelden uitzonderlijk samen: fotografie en schilderkunst. De familie Withoos was van oudsher een schildersfamilie. Onze artiest Hans Withoos - "de nieuwe generatie" - is fotograaf... De achtergond van zijn stillevens en magische taferelen wordt gevormd door schilderijen van zijn voorvaders. In deze expo werd oud en nieuw samen prachtig in beeld gebracht.

In 2021 is hij terug met een prachtige nieuwe tentoonstelling en nog zoveel meer!

Hans krijgt ook een solotentoonstelling in museum Flehite te Amersfoort.

Dit op 12/12/21 met als naam Ander Licht op Withoos “Drie generaties Withoos”

Nieuw boek

Tevens komt er een volledig nieuw boek uit en Hans zal bij Think Jazzy een signeersessie houden op zondag 19/12/21 van 14:00 tot 18:00. 

 

 

 

Roel van Daal

De straatbeelden van Roel van Daal kennen hun eigen verhaal, een meesterlijk schilderkunstig verhaal. Hij is een schilder die over het vermogen beschikt om het gewone tot iets waarlijk ongewoon te sublimeren. De kunst van Roel van Daal tilt ons boven de werkelijkheid uit. Het zijn beelden van het zijn, van het tijdloze zowel als het vergankelijke.     

 Wat op straat zelden gebeurt, namelijk de volle aandacht op onopvallende muren, gevels en etalages, wordt hier bij de kijker wel in gang gezet. De aandacht wordt meteen getrokken, onze nieuwsgierigheid gewekt naar die andere wereld. Stil, gewijd, sereen, reflectief, vol aandacht en meditatief. Hij toont ons de zeggingskracht van neutrale, verstilde straatbeelden. We worden in deze statische wereld van muren, ramen, licht, schaduw, weerspiegelingen, warm en koud gezogen. Ze overstijgen het gewone, het herkenbare en het alledaagse.

Kunst, zo laat Roel zien, is een leugen die de waarheid onthult