"Power of color" Séverine Loisel"  

NL

Creëren zoals we een schat zouden ontdekken en beschrijven, dat is je innerlijke zelf blootleggen. Dat is jezelf letterlijk op het canvas plaatsen dat je schildert. En dat is precies wat Severine doet.

Kleur werd de kracht in Severine's werk. Tijdens het experimenteren met verschillende onderwerpen, gecombineerde technieken en materialen en door het gebruik van levendige kleuren geeft Severine leven aan een abstracte kunstvorm die haar eigen is. De combinatie van die verschillende elementen en haar artistieke visie vertaalt zich op het doek. Het resultaat is de openbaring van een pure en krachtige interpretatie van de natuur: een unieke uitdrukking van harmonie en evenwicht.

ENG

Invent and describe … To invent as we discover a treasure and to describe it, that is, to expose your inner self, to literally place yourself on the canvas with paint… The coastal light of Britainy bathed the childhood of Séverine. Her grandfather introduced her to painting at an early age: the happiness she felt in experimenting with manipulating and exploring colours is evident in her work. To this day she continues to be inspired by her grandfather’s influence. Her artwork explodes with color and soothes to the soul with captivating images of serenity. Séverine studied graphics and ornamental painting at the Institute Van der Kelen in Brussels; There she enjoyed learning ancestral methods to touch, work and imitate traditional materials. After a period dedicated to the commanded works, she then discovered it both natural and necessary to find her individual expression. Color became the strength in Séverine’s work throughout her experimentation of different subjects: a moving animal, an aquatic world, and landscapes. Abstraction : this is the point at which she departs from traditional figurative work and breaks into an expression which uses colour and form to represent her inner view of nature and its elements.

n this way Severine creates a unique reaction which makes one stop and see nature in its alluring force and beauty. Using combined techniques of applying vivid colour and materials, Severine gives life to an abstract art form that is truly unique to her. The combination of all of these ingredients, mixed with her perspectives and artistic creativity, are then transferred to the canvas. The result is the revelation of a pure and powerful interpretation of nature and an expression of harmony and balance that is unlike any other.

Permanent Sculptor Season 2022/2023 

Joachim Seitfudem

De houtbeeldhouwer Joachim Seitfudem (Starnberg, 1987) groeide op in een kunstenaarsfamilie. Zijn vader is ook beeldhouwer, zijn moeder was schilderes. Zelf wilde hij nooit kunstenaar worden - integendeel, hij probeerde er zich lange tijd van te distantiëren. "Maar kunst is als een ziekte, je hebt het in je en op een gegeven moment breekt het uit je."

Zijn werken zijn heel persoonlijk. Seitfundem verwerkt er zijn ervaringen, gedachten en belevenissen in. Na de dood van zijn moeder en een gevangenisverblijf - vanwege zijn verwikkeling in een overval en drugsdelict - ontwikkelde hij een nieuw besef van tijd, vrijheid en de dood. “Achteraf gezien was het alleen door deze tragische ervaringen dat ik mijn ware potentieel ontdekte.”

Joachim Seitfudem creëert figuren uit hout, dikwijls uit oude klokonderdelen. Zijn werken vertellen verhalen over jonge zielen, dromen de dood en het verstrijken van de tijd. De meeste van zijn werken zijn geklemd in zwarte dozen, alsof ze thuishoren in een eigen wereld en niets afleidt van hun boodschap. Zijn surrealistische taferelen herinneren ons eraan om in het hier-en-nu te leven.

Joachim Seitfudem over zijn kunst

“Ik doe wat ik leuk vind, wat ik nog niet eerder heb gezien. Het maakt me niet uit of anderen het mooi vinden. Het belangrijkste is dat het de kijker intrigeert, in positieve of negatieve zin.”

“Sinds kort probeer ik nieuwe technieken en materialen te verkennen. Met mijn nieuwe sculptuur 'Distance' laat ik mijn bronstechnieken zien. Het beeld is gemaakt tijdens de eerste coronapandemie, toen de mens afstand moest nemen van alles en iedereen. Het beeld toont dat ieder mens - ongeacht zijn afkomst - hunkert naar nabijheid en aanraking. In essentie hebben we allemaal dezelfde verlangens.”

ENG

Wood sculptor Joachim Seitfudem (Starnberg, 1987) grew up in a family of artists. His father is also a sculptor, his mother was a painter. He never wanted to pursue the artistic profession - on the contrary, he tried to distance himself from it for a long time. "But art is like a disease, you have it in you and at some point it breaks out of you."

His works are very personal. In them Seitfudem processes his experiences, thoughts and adventures. After the death of his mother and a prison sentence for his involvement in a robbery and a drug crime - he developed a new sense of time, freedom and death. "In retrospect, it was only through these tragic experiences that I discovered my true potential."

Joachim Seitfudem on his art
"I do what I like, what I have not seen before. I do not care if others like it. The intent is that it intrigues, whether it is positive or negative.”

“Recently I have been trying to explore new techniques and materials. My new sculpture 'Distance' shows my bronze techniques. It was made during the first corona pandemic, when people had to distance themselves from everything and everyone. The sculpture shows that every human being - regardless of their origin - craves closeness and touch. In essence, we all have the same desires.”