"Gati" by Nicha Rodboon Photography exhibition

Op 25 mei geven we het startschot voor het laatste kunstseizoen ‘Motion comes from emotion’ dat loopt tot eind augustus. Kunstfotografe Nicha Rodboon bijt de spits af met haar expositie ‘Gati’.*

Nicha ademt beweging. Als professioneel danser bij het Ballet van Vlaanderen is het haar tweede taal. ‘Gati’ betekent onder andere ‘beweging’ in het Sanskriet. De expositie is een verzameling van haar werk van 2017 tot nu. Geïnspireerd door de lichaamsbewegingen van dansers, nodigen haar schilderachtige werken ons uit stil te staan bij het lichaam, hoe het beweegt en hoe we het eren. Met het blote oog zou u de indrukwekkende musculatuur en de gebogen lijnen van de dansers missen. Met behulp van haar lens biedt Nicha een unieke kijk op het verhaal dat elk lichaam vertelt.

Ook later deze zomer kan u genieten van Nicha’s werk. Op 8 augustus slaat ze samen met conceptual florist Filip Orens ‘Monsieur F’ en Thomas Gallery de handen in elkaar voor het sociaal kunstproject ‘Sous-titres de fleurs’. We hopen u natuurlijk ook dan te mogen verwelkomen.

ENG

On the 25th of May, we will gracefully usher in the final art season 'Motion comes from emotion,' a journey that will extend until the end of August. The talented art photographer Nicha Rodboon will inaugurate the season with her captivating exhibition, 'Gati'.

Nicha is the embodiment of motion. As a professional dancer with the Ballet of Flanders, movement is her second language. Among other things, the Sanskrit term 'Gati' signifies 'movement'. This exhibition showcases a collection of her work spanning from 2017 until the present. Inspired by the fluidity and grace of dancers' movements, her compelling pieces invite us to contemplate the human body, its motion, and the reverence it deserves. Without close examination, one might overlook the impressive musculature and the elegant curves of the dancers. Through Nicha's artistic lens, she offers a unique insight into the narrative each body conveys.

Later this summer, there will be another opportunity to experience Nicha's captivating work. On August 8th, she will collaborate with conceptual florist Filip Orens 'Monsieur F' and Thomas Gallery for the engaging social art project 'Sous-titres de fleurs.' Naturally, we hope to extend a warm welcome to you at this event as well.

 

Permanent Sculptor Season 2022/2023 

Joachim Seitfudem

De houtbeeldhouwer Joachim Seitfudem (Starnberg, 1987) groeide op in een kunstenaarsfamilie. Zijn vader is ook beeldhouwer, zijn moeder was schilderes. Zelf wilde hij nooit kunstenaar worden - integendeel, hij probeerde er zich lange tijd van te distantiëren. "Maar kunst is als een ziekte, je hebt het in je en op een gegeven moment breekt het uit je."

Zijn werken zijn heel persoonlijk. Seitfundem verwerkt er zijn ervaringen, gedachten en belevenissen in. Na de dood van zijn moeder en een gevangenisverblijf - vanwege zijn verwikkeling in een overval en drugsdelict - ontwikkelde hij een nieuw besef van tijd, vrijheid en de dood. “Achteraf gezien was het alleen door deze tragische ervaringen dat ik mijn ware potentieel ontdekte.”

Joachim Seitfudem creëert figuren uit hout, dikwijls uit oude klokonderdelen. Zijn werken vertellen verhalen over jonge zielen, dromen de dood en het verstrijken van de tijd. De meeste van zijn werken zijn geklemd in zwarte dozen, alsof ze thuishoren in een eigen wereld en niets afleidt van hun boodschap. Zijn surrealistische taferelen herinneren ons eraan om in het hier-en-nu te leven.

Joachim Seitfudem over zijn kunst

“Ik doe wat ik leuk vind, wat ik nog niet eerder heb gezien. Het maakt me niet uit of anderen het mooi vinden. Het belangrijkste is dat het de kijker intrigeert, in positieve of negatieve zin.”

“Sinds kort probeer ik nieuwe technieken en materialen te verkennen. Met mijn nieuwe sculptuur 'Distance' laat ik mijn bronstechnieken zien. Het beeld is gemaakt tijdens de eerste coronapandemie, toen de mens afstand moest nemen van alles en iedereen. Het beeld toont dat ieder mens - ongeacht zijn afkomst - hunkert naar nabijheid en aanraking. In essentie hebben we allemaal dezelfde verlangens.”

ENG

Wood sculptor Joachim Seitfudem (Starnberg, 1987) grew up in a family of artists. His father is also a sculptor, his mother was a painter. He never wanted to pursue the artistic profession - on the contrary, he tried to distance himself from it for a long time. "But art is like a disease, you have it in you and at some point it breaks out of you."

His works are very personal. In them Seitfudem processes his experiences, thoughts and adventures. After the death of his mother and a prison sentence for his involvement in a robbery and a drug crime - he developed a new sense of time, freedom and death. "In retrospect, it was only through these tragic experiences that I discovered my true potential."

Joachim Seitfudem on his art
"I do what I like, what I have not seen before. I do not care if others like it. The intent is that it intrigues, whether it is positive or negative.”

“Recently I have been trying to explore new techniques and materials. My new sculpture 'Distance' shows my bronze techniques. It was made during the first corona pandemic, when people had to distance themselves from everything and everyone. The sculpture shows that every human being - regardless of their origin - craves closeness and touch. In essence, we all have the same desires.”